– Utstilling

Utstillinger

Interesserte folk på Dyrsku’n

Dyrsku’n i Seljord er et stort høydepunkt for husdyrinteresserte. Særlig fredag var det mange storfeinteresserte innom standen som Norsk Kjøttfeavlslag delte med Gilde og Animalia (tidligere Fagsenteret for Kjøtt).

Les mer


Landsutstillingen for kjøttfe

Landsutstillingen for kjøttfe under Agrisjå ble en stor suksess! Trøndelag Kjøttfeavlslag framsto nok en gang som solide arrangører av den tradisjonsrike landsutstillingen. Mange fine dyr ble stilt ut, men det var Aberdeen Angus-kviga 283 Virma av Funnaune som til slutt stakk av med seieren.

Les mer


Write a comment