– Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Medlemmer av NKAs styre og Økonomiutvalg

Styret velges av årsmøtet, økonomiutvalget oppnevnes av styret.

Les mer


Styremøte 13. og 14. juni 2007

Les mer


Styrenytt 27. april 2007

Les mer


Styrenytt 26. februar 2007

Les mer


Styrenytt 1. februar 2007

Les mer


Styrenytt 13. desember 2006

Les mer


Styrenytt 4. oktober 2006

Les mer


Write a comment