– Testingstasjon

Teststasjon

Staur testingsstasjon

Les mer


Statusrapport, Staur

Her finner du oppdaterte tall fra Staur fenotypeteststasjon. Siste tall er fra torsdag 22. februar 2007. Foreløpig er bare tre av egenskapene med i Rangtallet. Det kan derfor svinge en del foreløpig. Når alle okser er lineært kåret og ultralydmålt, vil de siste egenskapene inngå i Rangtallet. 

Les mer


Lineær kåring på Staur

Tirsdag 30. januar gjennomførte vi første runde med ultralyd og kåring på Staur. Dette er den første av tre runder denne våren, hvor de 24 eldste oksene ble målt og bedømt denne dagen.

Les mer


Avlsverdier til årets okser på Staur

Her finner du avlsverdier til de åtti oksene som står i test på teststasjonen på Staur testomgangen 2006-2007.

Les mer


To ungokser ikke godkjent som seminokser

To seminokser av kjøttfe på Hallsteingård har ikke blitt akseptert til semin på grunn av sædkvaliteten. Disse er Charolaisoksen 70040 Albin av Vesle-Ihle og Herefordoksen 71021 Astor av Aaland (bildet). 

Les mer


Mange interessante okser til Staur!

Alle de åtti oksene som skal stå på Staur kommende testomgang er nå blitt tatt ut. Uttaket viser at det er mange interessante okser som er blitt tatt ut til årets testomgang. En av disse er 30403 Bølla av Nes som på bildet går sammen med sin mor på sommerbeite i Vestre Gausdal.

Les mer


REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE

Regelverket for fenpotypetesten gir en grei innføring i testregimet for inneværende testomgang. Det kan derfor være en interessant lesning også for de som ikke har okser på test. Klikk på medierelasjonen nedenfor for å få regelverket i word-format og et mer ryddig oppsett.

Les mer


Kåringstall fra Staur

I vedlagte medierelasjon ligger tall fra lineær kåring på Staur fenotypeteststasjon testomgangen 2005-2006.

Les mer


Rekortstor interesse rundt fenotypetesten

Les mer


Retningslinjer for fordeling av testplasser

Her finner du retningslinjene for tildeling av testplasser på Staur.

Les mer


Slakteresultatene fra fenotypetesten 2003/ 2004

Nå er alle slakteresultatene for årets testomgang klare

Les mer


Endelige testresultater 2003/2004

Testomgangen 2003/ 2004 er nå ferdig, og resultatene ligger vedlagt i mediarelasjonen. I Kjøttfeavl 2/2004 vil det bli knyttet flere kommentarer til testomgangen.

Les mer


Testomgangen 02/03

Les mer


Testomgangen 01/02

Les mer


Vitale mål 02/03

Les mer


Vitale mål fra 01/02

Les mer


Kåringsresultater 01/02

Les mer


Kåringsresultater 02/03

Les mer


Veiledning, lineær kåring

Lineær kåring er den metoden for eksteriørbedømming som benyttes på testoksene. Veiledningen finner du her.

Les mer


Kart over Stange kommune

Kartet under viser Stange kommune. Staur Gård og testingsstasjon er avmerket på kartet.

Les mer


Write a comment