Stambok

Stambokføring

Håndtering og veiing av storfe

Det ligger muligheter i produksjon av storfekjøtt, men det krever litt ekstra. For å kunne ta ut et maksimalt økonomisk resultat både når det gjelder avl, fôring og slaktetidspunkt må en kjenne utviklingen til det enkelte dyr. Gjentatte vektregistreringer gjør det mye lettere å vurdere hvert enkelt dyr med hensyn til dette.

Les mer


Write a comment