– Seminstatistikk

Seminstatistikk

Seminstatistikk 2005-2006

Færre inseminerer med kjøttfesæd. Tall fra GENO viser at det var en nedgang på ti prosent i antall førstegangsinsemineringer med kjøttfesæd i seminåret 2005-2006. Dette er et paradoks når man vet at det forventes et underskudd på 11 tusen tonn norskprodusert storfekjøtt i 2010.

Les mer


Seminstatistikk 2003 – 2004

Ett nytt seminår begynte 1. oktober, og det er da på tide å se tilbake på seminåret som har gått. Totalt sett ble det foretatt 93 % førstegangsinsemineringer av kjøttfe sammenliknet med seminåret før. Endringen i forhold til tidligere år varierer mellom rasene, men det er bare av Limousin at det har vært økning i antall førstegangsinsemineringer.

Les mer


Seminstatistikk, 2002/2003

Seminstatistikken viser antall 1. gangsinsemineringer med kjøttfesæd, seminåret 2002/2003

Les mer


Seminstatistikk, 2001/2002

Seminstatistikken viser antall 1. gangsinsemineringer med kjøttfe, seminåret 2001-2002.

Les mer


Seminstatistikk, 2000/2001

Seminstatisikken viser antall 1. gangsinseminseringer med kjøttfe, seminåret 2000-2001.

Les mer


Write a comment