– Produksjonsøkonomi

Produksjonsøkonomi

Foran jordbruksforhandlingene

Økonomiutvalget i NKA har utarbeidet et “kravdokument” foran årets jordbruksforhandlinger. Dokumentet inneholder forslag til tiltak for å bedre økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

Les mer


To tusen mer i slakteoppgjør

Bruksdyrkrysning i mjølkeproduksjon er mer lønnsomt enn noen gang. Nye tall viser at du kan oppnå opptil to tusen mer i slakteoppgjør for en krysningsokse enn en ren NRF-okse.

Les mer


Jordbruksavtalen og storfekjøttet

Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet ble enige om en ny jordbruksavtale 16. mai. Her er en kort oppsummering av hva avtalen innebærer for storfekjøttet spesielt.

Les mer


Statens tilbud og storfekjøttet

Statens tilbud foran jordbruksforhandlingene ble lagt fram tirsdag 3. mai. Dessverre er tilbudet nokså skuffende lesning for storfekjøttprodusentene.

Les mer


Jordbrukets krav og storfekjøttet/ammekua

Jordbrukets krav foran jordbruksforhandlingene 2005/2006 ble lagt fram mandag 25. april. For referansebruket med ammeku/storfekjøtt innebærer kravet en økning i årsverksinntekta med kr 32.800,-.

Les mer


Foran jordbruksforhandlingene 2005/2006

NKA er i full gang med oppkjøringa fram mot jordbruksforhandlingene 2005/2006. Som tidligere er det utarbeidet et “kravdokument” som overleveres og presenteres for faglaga.

Les mer


Jordbruksavtalen og ammekua /storfekjøttet

Norsk Kjøttfeavlslag har beregnet utslaget av årets jordbruksavtale til minus kr 3.800,- for et årverk med ammeku. Storfekjøttet er ikke prioritert av avtalepartene.

Les mer


Statens tilbud og ammekua/storfekjøttet

Staten sier de vil stimulere til produksjon av storfekjøtt – og så foreslår de å redusere inntektene i ammekuproduksjonen med 12 tusen kroner.

Les mer


Jordbrukets krav og ammekua/storfekjøttet

Jordbrukets krav foran jordbruksforhandlingene ble lagt fram 26. april. Kravet inneholder ikke den satsinga på storfekjøttet og ammekua som NKA hadde håpet på.

Les mer


NKAs kravdokument foran jordbruksforhandlingene 2004/2005

Hvert år utarbeider NKA et “kravdokument” foran jordbruksforandlingene. Dokumentet danner utgangspunkt for diskusjonene NKA har med avtalepartene.

Les mer


Storfekjøttmarkedet i 2008

Landbrukets Utredningskontor har laget en rapport om storfekjøttmarkedet i 2008. Rapporten konkluderer med at det i tillegg til import av 4.500 tonn storfekjøtt fra MUL/WTO må importeres 11.000 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen i storfekjøttmarkedet i 2008.

Les mer


Les Terje Svilands uttalelser i Nationen 3. desember

Ordfører i Norsk Kjøttfeavlslag er intervjuet i Nationen onsdag 3. desember 2003.

Les mer


Foten foreløpig satt ned for mordyrtilskudd til ammeku

I sommer foreslo Norsk Kjøttfeavlslag overfor Norsk Kjøtt at det burde etableres et mordyrtilskudd finansiert av omsetningsavgiftsmidler for å stimulere til utvidelse og nyetablering av ammekubesetninger. Saken ble brakt videre til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men disse har nå satt foten ned for forslaget.

Les mer


Foran jordbruksoppgjøret 2004/2005

Norsk Kjøttfeavlslag er i full gang med å forberede arbeidet mot jordbruksforhandlingene 2004/2005. Hovedbudskapet vil også i år være: Inntektene i ammekuproduksjonen må opp på et anstendig nivå.

Les mer


Resultater jordbruksoppgjøret 2003/2004

Jordbruksavtalen 2003/2004 ble inngått mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruksdepartementet 15. mai 2003.

Les mer


Foran jordbruksoppgjøret 2003/2004

Norsk Kjøttfeavlslag arbeider svært aktivt for å bedre økonomien i ammekuproduksjonen. Foran hvert jordbruksoppgjør forberedes et eget “Kravdokument” som overleveres faglagene.

Les mer


Write a comment