Organisasjon

Om Norsk Kjøttfeavlslag

Skriv ut Tips en vennNorsk Kjøttfeavlslag er en organisasjon for produsenter som driver kjøttproduksjon med kjøttfe og kjøttfekryssninger.

Lagets målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, både renraset og med krysninger. Videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.

Dette arbeidet omfatter:

– Igangsetting, vedlikehold og utvikling av et tidsmessig avlsarbeid for å bedre de aktuelle kjøttferasene.
– Spre informasjon til medlemmer og andre om kjøtt-produksjon med kjøttfe, gjennom blant annet medlemsbladet Kjøttfeavl.
– Stimulere til forskning og forsøksvirksomhet i tilknytning til kjøttproduksjon på kjøttfe.
– Føre stambok for de aktuelle kjøttferasene etter gjeldende retningslinjer.
– Sette igang miljø- og interesseskapende virksomhet for medlemmer og andre interesserte gjennom utstillinger, fagmøter og markdager m.m.
– Arbeide for å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom samarbeid med andre organisasjoner og faglag i landbruket og med myndighetene.
– Kontingentinnkrevingen er todelt og består av grunn-kontingenten til NKA + kontingent til minst ett av de tilsluttede lag.

Raselag
tilsluttet NKA

Avlslaget for Charolaisfé i Norge
Norsk Aberdeen Angus Avlslag
Norsk Herefordforening
Norsk Limousin
Norsk Simmentalforening
Norsk Tiroler Grauvieh-forening
Norsk Highland Cattle-forening
Norsk Blonde d’Aquitaineforening
Norsk Belted Gallowayforening
Norsk Dexterforening

Fylkeslag
tilsluttet NKA

Akershus Kjøttfelag
Buskerud Kjøttfelag
Hordaland Kjøttfeavlslag
Hålogaland Kjøttfeavlslag
Møre & Romsdal Kjøttfeavlslag
Nordland Kjøttfeavlslag
Oppland/Hedmark Kjøttfeavlslag
Rogaland Kjøttfeavlslag
Sogn & Fjordane Kjøttfeavlslag
Sørlandet Kjøttfeavlslag (Agder Telemark)
Trøndelag Kjøttfeavlslag
Vestfold Kjøttfeavlslag
Østfold Kjøttfeavlslag

For mer informasjon kontakt sekretariatet:

Norsk Kjøttfeavlslag
Postboks 4211, 2307 Hamar

Telefon 62 53 82 40

Telefaks: 62 53 82 41

Epost:kjottfe@kjottfe.no

Write a comment