– Oksekatalog

Oksekatalog

Oksekatalogen for kjøttfe 2007

I vedlagte medierelasjon finner du oksekatalogen for kjøttfe 2007.

Les mer


Beste BIFF MAXX-okse

Under Biff-kongressen i Stavanger ble Hans G. Gamkinn (bildet), Gran på Hadeland, hedret for eliteoksen 9232 Pan av Gamkinn som er rangert som beste BIFF MAXX-okse. Nortura ved Knud Daugaard sto for utdelingen.

Les mer


To ungokser ikke godkjent som seminokser

To seminokser av kjøttfe på Hallsteingård har ikke blitt akseptert til semin på grunn av sædkvaliteten. Disse er Charolaisoksen 70040 Albin av Vesle-Ihle og Herefordoksen 71021 Astor av Aaland (bildet). 

Les mer


Sæd av Dexter

For første gang kan vi tilby sæd av Dexterokser. Det har blitt importert sæd av to britiske okser som nå finnes tilgjengelig på GENOs sæddepot.

Les mer


Oksekatalogen 2006

Oksekatalogen for kjøttfe for 2006 ligger i vedlagte medierelasjon som pdf-fil.

Les mer


Rettelse i oksekatalogen 2005

I oksekatalogen har det oppstått et par feil samt at det har kommet endringer i opplysninger fra Danmark om en okse.

Les mer


Nettversjon av oksekatalogen 2005

Oksekatalogen for kjøttfe for 2005 er nå tilgjengelig. Oksekatalogen er blitt sendt ut til alle NKAs medlemmer, rådgivere i Storfekjøttkontrollen og Tine, seminteknikkere for å nevne noen.

Les mer


Oksekatalogen 2004 på nett

Oksekatalogen for kjøttfe 2004 er nå tilgjengelig på raselagenes ulike hjemmesider. Katalogen sendes ut til alle NKAs medlemmer i løpet av uke 7.

Les mer


Oksekatalogen for kjøttfe 2003

Oksekatalogen for kjøttfe gir en oversikt over norske eliteokser, okser under avkomsgransking og ungokser, samt tilgjengelig importsæd som er plukket ut av raselagene.

Les mer


Write a comment