– Norsk Kjøttfeavlslag

Norsk Kjøttfeavlslag (NKA)

Om Norsk Kjøttfeavlslag

Norsk Kjøttfeavlslag er en organisasjon for produsenter som driver kjøttproduksjon med kjøttfe og kjøttfekryssninger.

Lagets målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, både renraset og med krysninger. Videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.

Les mer


Write a comment