– Medlemslag

Medlemslag

NKA – en overbygningsorganisasjon

Det er knyttet 10 raselag og 13 lokallag til Norsk Kjøttfeavlslag.  

Under får du en oversikt over lagenes ledere og sekretærer.

Les mer


Write a comment