– Medlemsblad

Medlemsblad

Kjøttfeavl nummer 2-2006

 I medierelasjonen nedenfor finnes Kjøttfeavl nummer 2-2006 som pdf-fil.

Les mer


Medlemsbladet Kjøttfeavl

Norsk Kjøttfeavlslags medlemsblad Kjøttfeavl kommer ut med fire nummer pr år. Bladet inneholder fagstoff, nytt fra avlsarbeidet, nytt fra organisasjonen, debatter, reportasjer fra gårdsbesøk og fagturer, samt viktig informasjon fra faglag og myndigheter.

Medlemskap i Norsk Kjøttfeavlslag inkluderer et abonnement på Kjøttfeavl.

Les mer


Write a comment