– Avlsplan

Avlsplan

Revidering av avlsplaner i raselagene

Etter at Norsk Kjøttfeavlslag vedtok sin nye avlplan i mars 2001, har raselagene arbeidet med revidering av sine egne avlsplaner. Først ut var Norsk Aberdeen Angus Avlslag som allerede i årsmøtet høsten 2001 vedtok sin nye avlsplan.

Raselagenes avlsplaner bygger på Norsk Kjøttfeavlslags nye avlsplan hva gjelder oppfølging av tiltak og ikke minst iverksetting av nye avlstiltak. I raselagenes avlsplaner beskrives i tillegg de ulike egenskaper i detalj og vektleggingen vil være forskjellig avhengig av avlsmål og deres egen oppfatning av rasens styrker og svakheter.

Les mer


Ny avlsplan gjeldene fra 2001

Avlplanen fra 1990 ble utvidet på flere årsmøter utover 90-tallet og i 1997 kom “Tiltaksplanen for avlsarbeidet for kjøttfe”. Avlsutvalget mente derfor det var behov for å lage et nytt og samlet styringsverktøy for Norsk Kjøttfeavlslags nasjonale avlsarbeid som gjorde opp status og staket ut veien videre. Arbeidet startet høsten 2000.

Les mer


Write a comment