– Auksjon

Auksjon

Ammekuprodusentenes festdag

Auksjonsdeltakere 2007En jevn og fin okseårgang, god stemning, gode priser og griseflaks med været er fire stikkord man sitter igjen med etter årets auksjon. Om lag 250 personer var innom auksjonen på Staur lørdag 21. april. Her ble det kjøpt toppokser for en god pris samtidig som noen gjorde kupp med noen billige salgsokser.

Les mer


Stor stemning på auksjonen på Staur!

Auksjonen på Staur lørdag 22. april ble en stor festdag for både publikum, selgere og arrangører. Et strålende aprilvær gjorde at det ble en fin auksjonslørdag på Staur gård. Til sammen 51 okser skiftet eier og vi håper de nye eierne får et løft av besetningen med kjøpene.

Les mer


Auksjonskatalogen

Årets auksjonskatalog ligger vedlagt i medierelasjonen som Word-fil. NB! Fila er på 60 sider og veldig tung!!! Det kan derfor ta noe tid å få lastet den ned.

Les mer


Auksjonsresultater Staur 16. april

Årets auksjon på Staur ble avholdt 16. april. Over 200 frammøtte og frisk budgivning gjorde dagen både minnerik og spennende.

Les mer


Vellykket okseauksjon på Staur

Årets auksjon av test-oksene på Staur ble avholdt lørdag 17. april, med om lag 150 oppmøtte og mange høye bud.

Les mer


Auksjonsresultater 2003

Auksjon av okser fra testomgangen 02/03 ble gjennomført i Stangehallen 26. april 2003. Gjennomsnittsprisen på kr. 26 500,- var noe lavere enn de to foregående år.

Les mer


Auksjonsresultater 2000-2002

Auksjon av testokser startet som en prøveordning i 2000. Etter dette har ca. 40 okser fra hver årgang blitt auksjonert bort.

Les mer


Kart over Stange kommune

Kartet under viser Stange kommune. Staur Gård og testingsstasjon er avmerket på kartet.

Les mer


Write a comment