Aberdeen Angus

Raselag Aberdeen Angus

Beste BIFF NATUR-okse

Under Biff-kongressen i Stavanger ble Torstein Molland (Bildet) fra Hafslo hedret for eliteoksen 9852 Popp av Molland, som er rangert som beste BIFF NATUR-okse. Nortura ved Knud Daugaard sto for utdelingen.

Les mer


Ingen nye eliteokser av Aberdeen Angus

Det blir ingen nye eliteokser av Aberdeen Angus i 2007. Eliteokser kommende insemineringssesong blir med andre ord; 9852 Popp av Molland, 9853 Peik av Dagrød og 74001 Arctic’s Samson (bildet). Det er foreløpig for lite tall bak de to nye oksene til at de blir eliteokser.

Les mer


Mellomkalvproduksjon med Aberdeen Angus

I tillegg til å levere opp mot 150 mellomkalv i året av NRF-okser, leverer Torfinn Bakke Aberdeen Angus som mellomkalv. Med en fôrrasjon så å si basert på utmarksbeite og mjølk fra mora får han seks tusen i slakteoppgjør per kalv.

Les mer


Bestilling av importsæd 2007-2008, Aberdeen Angus

For inseminasjons-sesongen 2007 – 2008 blir det importert sæd fra to nye Aberdeen Angus-okser.

Les mer


Landsutstillingen for kjøttfe

Landsutstillingen for kjøttfe under Agrisjå ble en stor suksess! Trøndelag Kjøttfeavlslag framsto nok en gang som solide arrangører av den tradisjonsrike landsutstillingen. Mange fine dyr ble stilt ut, men det var Aberdeen Angus-kviga 283 Virma av Funnaune som til slutt stakk av med seieren.

Les mer


Avlsstatuetten for 2006 til Toril og Bjørnar Sagvik

Norsk Kjøttfeavlslags Avlsstatuett for 2006 ble på Norsk Kjøttfeavlslags årsmøte på Hamar delt ut til Toril og Bjørnar Sagvik fra Overhalla for oksen 74010 Victor av Selotten (Aberdeen Angus).

Les mer


Flott utstillingsvindu for norsk landbruk

Storegra gård har en allsidig drift med klare tanker og visjoner for hvordan gården skal drives. En bevisst åpen linje om gårdsdriften og med ønske om å vise fram norsk landbruk gjør gården til en inspirerende møteplass mellom by og land.

Les mer


Aberdeen Angus filet til topps i nasjonal kokkekonkurranse!

Nord- Norgeslaget vant nasjonal kokkekonkurranse under Gladmatfestivalen i Stavanger fredag 25 juli med Aberdeen Angus biff fra Senja som hovedrett. Ytrefileten, som var fra ca. et 13 mndr. angusdyr , ble servert under navnet ”Arctic Aberdeen-Angus – Filet Senja”

Les mer


Aberdeen Angus og økologisk drift

Se Aberdeen Angus i et økologisk perspektiv!

Les mer


Write a comment