homepage

MEDLEMSKAP I NORSK KJØTTFEAVLSLAG

Bli medlem i Norsk Kjøttfeavlslag og gi ditt bidrag til positive endringer for norsk storfekjøttproduksjon

 

Les mer


FERIEAVVIKLING I NKA SOMMEREN 2007

På grunn av ferieavvikling, da de ansatte har lyst til å sitte hjemme å slappe av med en esigarett, stenger NKA-kontoret i uke 28 ( 9. til 13. juli). I uke 29 og 30 vil bemanningen være redusert, men alle telefonhenvendelser vil bli besvart etter beste evne.

Les mer


De første oksene er klare

30504De første oksene til årets testomgang på Staur er nå tatt ut. Disse oksene er født i det vi kaller pulje I som er født fra 1. januar 2007 til 9. februar 2007. Det er mange bra kandidater som er tatt ut noe som lover bra for en spennende testomgang.

Les mer


Avstamningskontroll basert på hårprøver!

Alver / SagstadFra og med 1. juli 2007 går Norsk Kjøttfeavlslag over fra blodtypting til DNA-testing som avstamningskontroll. Avstamningskontroll må blant annet foretas for stambokføring av hanndyr og inntak av okser til Staur. Samtidig skifter vi leverandør av tjenesten. Prøver skal nå sendes til BioBank på Hamar.

Les mer


Vellykket kalvekongress

Limousinkrysninger hos Per RamdahlKalven ble virkelig satt i fokus da Steinkjer internasjonale kalvefestival arrangerte fagkonferansen Calf Management i Steinkjer 20.-22. juni.  Her var eksperter fra innland og utland hentet inn for å formidle sin kunnskap om kalv og kalveoppdrett.

Les mer


Sædsalget noe ned, men økning for tre raser

Angusku og kalv hos Steinar KnapstadTo tredjedeler av seminåret er nå passert. Seminåret begynner 1. oktober og når tall fra åtte av disse månedene er talt opp viser statistikken at sædsalget har gått noe ned av kjøttfesæd (cirka tre prosent). Rasen som kan glede seg mest over tallene så langt i år er Aberdeen Angus, som har en økning på ni prosent i totalt antall insemineringer. Charolais og Blonde d\’Aquitaine har også økning i sædforbruket.

Les mer


Nortura utsetter fjerning av Kvalitetstillegget

På hjemmesidene til Nortura kan man nå lese at Kvalitetstillegget på storfe videreføres med kr 2,- for klassene U og E fram til nyttår.

Les mer


Fjerning av kvalitetstillegget – brev til Nortura

Mange av NKAs medlemmer har reagert på at Nortura fjerner Kvalitetstillegget på storfe fra 2. juli. NKA har sendt brev til Nortura i sakens anledning.

Les mer


Påmeldte testkandidater

Anguskalver Bakke.jpgNå er avlsutvalgene i de ulike raselagene i full gang med uttaket til neste testomgang. Til sammen åtti okser skal inn på teststasjonen kommende testomgang fordelt på rasene Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Simmental. Her finner du lista over de påmeldte oksekalvene.

Les mer


Jordbruksavtalen og storfekjøttet

Det ble enighet i årets jordbruksforhandlinger på kvelden 16. mai. Endelig ramme ble på 975 millioner kroner. Her er en kort oppsummering av hva avtalen innebærer for storfekjøttets del.

Les mer


Statens tilbud og storfekjøttet

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene ble lagt fram lørdag 5. mai. Her er en kort oppsummering av tilbudet for storfekjøttets del.

Les mer


Storfekjøttkontrollen på web!

Torsdag 3. mai 2007 blir stående som en viktig dag i Storfekjøttkontrollens historie. I dag gikk den nemlig over til å bli web-basert. Det innebærer at det er slutt på å sende og hente data og slutt på å sende sikkerhetskopier fram og tilbake. Alle jobber nå mot en og samme base. En web-basert løsning blir lettere å bruke for produsenter og rådgivere og reduserer muligheten for at opplysninger ikke kommer til den sentrale basen.

Les mer


Jordbrukets krav og storfekjøttet

Jordbrukets krav foran jordbruksforhandlingene 2007/2008 ble lagt fram i dag. Det følgende er en oppsummering av kravet for storfekjøttet sin del.

Les mer


Nye avlsverdier beregnet

Tirsdag 25. april ble det beregnet nye avlsverdier. Disse finnes nå tilgjengelig i Storfekjøttkontrollen. Husk å laste ned avlsverdiene før du skriver ut P-bevis for okser som skal meldes på til test.

Les mer


Ammekuprodusentenes festdag

Auksjonsdeltakere 2007En jevn og fin okseårgang, god stemning, gode priser og griseflaks med været er fire stikkord man sitter igjen med etter årets auksjon. Om lag 250 personer var innom auksjonen på Staur lørdag 21. april. Her ble det kjøpt toppokser for en god pris samtidig som noen gjorde kupp med noen billige salgsokser.

Les mer


Testomgangen er over!

AvslapningTestomgangen 2006-2007 er nå over og femten okser er blitt tatt ut til semin. Åtti okser har stått på Staur denne vinteren og gått i gjennom en omfattende testing med daglige veiinger og registrering av grovfôropptak og kraftfôropptak. Oksene har også blitt eksteriørbedømt (lineært kåret) og ultralydmålt (arealmål av ryggmuskel). De som har kommet best ut av denne testingen og i tillegg ikke har blitt fjernet på grunn av dårlig lynne eller dårlige bein/klauver, vil nå bli satt i semintjeneste. Det vil da bli produsert 7000 sæddoser av disse femten oksene dersom de har normal ridelyst og sædkvalitet.

Les mer


Avlsstatuetten 2007 til Sigrunn og Tom Christophersen

Avlsstatuettvinner 2007Norsk Kjøttfeavlslags Avlsstatuett for 2007 ble delt ut til Sigrunn og Tom Christophersen på NKAs årsmøte på Gardermoen mandag 19. mars. De fikk prisen for Limousinoksen 72033 Amandus av Bliksrudhagen.

Les mer


Foran jordbruksforhandlingene

Økonomiutvalget i NKA har utarbeidet et “kravdokument” foran årets jordbruksforhandlinger. Dokumentet inneholder forslag til tiltak for å bedre økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

Les mer


Anbefalt forbokstav: C

Ku og kalv hos FlittieNorsk Kjøttfeavlslag og tilhørende raselag oppfordrer sine medlemmer å gi kalver født i 2007 navn som begynner på C.

Les mer


REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE

Regelverket for fenpotypetesten gir en grei innføring i testregimet for inneværende testomgang. Det kan derfor være en interessant lesning også for de som ikke har okser på test. Klikk på medierelasjonen nedenfor for å få regelverket i word-format og et mer ryddig oppsett.

Les mer


GENOs sædruter

GENOs samtlige sædruter ligger ute på internett. Total oversikt finnes ved å klikke på denne linken.

Les mer


Write a comment